พันธกิจของเรา

พันธกิจของเราคือการเสริมพลังให้แต่ละคนมีความมั่นใจในการค้นพบ ยกระดับ และเปิดรับความงามในแบบของตนเอง เราเฉลิมฉลองให้กับความไม่เหมือนใคร และเราเชื่อว่าความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือการผสมผสานกันอย่างน่าทึ่งระหว่างรูปลักษณ์ภายนอกกับสิ่งที่อยู่ภายใน

กว่า 110 ปี เราได้สร้างสายสัมพันธ์ในแบบเฉพาะตัวกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพและลูกค้าโดยการรับฟัง ให้คำแนะนำ สนับสนุน และเฉลิมฉลองให้กับพวกเขาไปพร้อมๆ กับที่เรามุ่งมั่นดำเนินการตามวิสัยทัศน์ร่วมกันในการช่วยให้โลกดูดียิ่งขึ้น รู้สึกดียิ่งขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

เราเสริมพลังให้แต่ละคนในการพิชิตภารกิจส่วนตัวสู่การเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด ไม่ว่าสิ่งนั้นจะหมายถึงอะไร เพราะทุกคนมีนิยามความมั่นใจในแบบเฉพาะตัว

Merz Aesthetics: Confidence to be

Our Mission

Our mission is to empower individuals with the confidence to discover, enhance, and embrace their own version of beauty. We celebrate originality and believe that uniqueness is the incredible combination of what’s on the outside and what’s on the inside.

For more than 110 years, we have built unique connections with health care professionals and patients by listening to, advising, supporting, and celebrating them as we pursue a shared vision to help the world
look better, feel better and live better.

We empower individuals in their personal quests to be their best selves- no matter what that means. Because every person has a unique brand of confidence.

Merz Aesthetics: Confidence to Be

กี่ยวกับการเดินทางแห่งการค้นพบอันเปี่ยมสุขของฉัน

เราเข้าใจดีว่าในบางครั้ง การเป็นตัวเองอย่างแท้จริงก็ต้องอาศัยความกล้าและพลังใจไม่น้อย เพื่อเสริมพลังให้กับผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกในการพิชิตภารกิจส่วนตัวสู่การเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด เราจึงได้เริ่มต้นค้นหาความจริงที่อยู่เบื้องหลังอุดมคติและมาตรฐานที่ไม่สมจริงของอุตสาหกรรมความงาม และริเริ่ม Merz Aesthetics Serendipity Journey™ ขึ้นมาในปี 2018

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราเดินหน้าแบ่งปันเรื่องราวบันดาลใจของผู้คนที่เอาชนะอุปสรรคส่วนตัวและสร้างนิยามความงามของตนเอง สิ่งนี้ช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ หันมาเริ่มต้นการเดินทางแห่งการค้นพบอันเปี่ยมสุขกับเรา

ปัจจุบัน ชุมชน MASJ ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ของเรายังคงเดินหน้าปฏิรูปการรับรู้เรื่องความงามในสังคม และแสดงให้เราเห็นว่าความงามเป็นสิ่งที่สามารถและควรได้รับการนิยามในรูปแบบของเราเอง

มาเข้าร่วมการเคลื่อนไหวของเราเพื่อเฉลิมฉลองให้กับความไม่เหมือนใครและเสริมพลังให้ทุกคนแสดงออกอย่างมั่นใจถึงความงามในแบบของตนเอง

รับแรงบันดาลใจ

ค้นพบความมั่นใจที่ไม่มีกรอบใดมาจำกัด

เผยความลับสู่การเป็นคุณในเวอร์ชันที่ดีที่สุด
ไม่ต้องพึ่งฟิลเตอร์ ไม่ต้องตัดต่อ เป็นตัวคุณเอง 100%

การสำรวจผู้บริโภค 4,000 รายและบุคลากรทางการแพทย์ 380 รายใน 8 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, ไต้หวัน และไทย

เกี่ยวกับ My Serendipity Journey

รับแรงบันดาลใจ

ค้นพบความมั่นใจที่ไม่มีกรอบใดมาจำกัด

เผยความลับสู่การเป็นคุณในเวอร์ชันที่ดีที่สุด
ไม่ต้องพึ่งฟิลเตอร์ ไม่ต้องตัดต่อ เป็นตัวคุณเอง 100%

Scroll to Top