โฉมหน้าเหล่า Squad

กลุ่มผู้หญิง MASJ Squad ของเรา

ผู้หญิง 11 คนจาก 11 ประเทศ กับ 11 เรื่องจริงที่สร้างแรงบันดาลใจ

ติดตามเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจจากผู้หญิง 11 คนทั่วทวีปเอเชียแปซิฟิก ซึ่งได้ออกเดินทางค้นหาตัวเองเพื่อเป็นเธอในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวการต่อสู้กว่าที่จะประสบความสำเร็จ และการค้นหาความงามในแบบของตัวเอง โอบกอดบุคลิกของพวกเธอโดยไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความงามสมบูรณ์แบบของสังคม

พบกับกลุ่มผู้หญิงที่กล้าท้าทายและกำหนดความงามในแบบของตัวเอง